Emil Lupač (*4.10.1935)

Emil Lupač se narodil v Horní Myslové, malé vesničce nedaleko Telče. Od mládí měl zájem o hudbu, ve školních letech si vedl velmi úspěšně ve hře na housle a klarinet. Vztah k hudbě jej přivedl do Lubů u Chebu, kde nastoupil jako učeň houslařské školy. Jeho instruktory odborného výcviku byli mistři houslaři Josef Vávra, Josef Pötzl a Jiří Mrkvička. Po mimořádně úspěšném skončení učňovské školy byl pro svůj nadprůměrný talent, schopnosti a snahu vybrán do dvouleté nástavbové školy, kde mistr Josef Pötzl rozvíjel schopnosti posluchačů k vyšší dokonalosti a přibližoval jim tajemství individuální stavby nástrojů. V letech 1954 - 1956 nastoupil vojenskou základní službu a byl členem armádní dechové hudby. Saxofon a klarinet se stal jeho celoživotním koníčkem.

Po tomto období pracoval v závodě Cremona a současně si zvyšoval svoji kvalifikaci ve čtyřletém kurzu pro budoucí mistry houslaře, pod vedením mistrů Josefa Vávry a Wilibalda Wilfera.

Od roku 1972 pracuje samostatně ve svém ateliéru jako mistr houslař, který své nástroje (housle, violy a violoncella) zhotovuje podle vlastního modelu, ale vychází z klasických italských nástrojů, postavených mistrama A. Stradivariho a Guarneriho. V 80.letech vedl dvakrát kurzy mistrovské školy, kde vychoval mnoho současných mistrů houslařů a v letech 1989 - 1993 pracoval jako mistr odborného výcviku na houslařské škole v Lubech. Po několik desetiletí pracovního nasazení, postavil Emil Lupač přes 400 mistrovských nástrojů, velmi vysoké kvality po pracovní stránce a zejména se vyznačují tyto instrumenty tónovou vyspělostí. V roce 1975 byl přijat do Kruhu umělců houslařů, později i do výboru tohoto společenství nejlepších houslařů v České republice a v roce 1985 byl jmenovám expertem Národní sbírky hudebních nástrojů v Praze.

Účastnil se mezinárodních soutěží na kterých získal toto ocenění:
- diplomy Mezinárodní soutěže H. Wieniawského v Poznani v roce 1962, 1967, 1977 a 1981.
- diplomy Mezinárodní soutěže v Itálii v roce 1976 za housle a violu a v roce 1979 za housle, violu a violoncello,
na Mezinárodní soutěži v USA v roce 1978 certifikáty za práci a za tónnové vlastnosti u houslí a certifikát za práci u violy.
Dvakrát byl pozván jako porotce na Mezinárodní houslařské soutěže do Hradce Králové v roce 1981 a 1985.

Mistr houslař Emil Lupač měl se svou ženou Elfriedou Lupačovou (roz. Sandnerovou) tři dcery, z nichž nejmladší Martinu, pojal za manželku budoucí mistr houslař Tomáš Skála.

Emil Lupač Emil Lupač Emil Lupač Emil Lupač Emil Lupač Emil Lupač Emil Lupač Emil Lupač Emil Lupač Emil Lupač Emil Lupač